O nama

Jednako je vrijedan položaj svih aktera u procesu kupnje/ prodaje/ najma/ zakupa nekretnine jer stjecanje imovinske koristi kroz realizaciju tih procesa jest konačan ishod za sve uključene strane. Upravo zbog toga, angažman agencije za posredovanje u prometu nekretninama je glavni argument zašto bi trebali povjerenje ukazati licenciranom posredniku koji poznaje: pravnu regulativu, administrativne procedure, ugovorne odnose, te građevinsku struku.

BAL Real Estate (BAL dizajn j.d.o.o.) je licenciran pravni subjekt za obavljanje poslova posredovanja u prometu nekretninama koji jamči administrativnu i pravnu podršku u realizaciji kupoprodaje/ najma/ zakupa nekretnine.

Radimo po sistemu ključ u ruke. Za Vas istražujemo tržište nekretnina, izabiremo nekretninu koja u potpunosti odgovara Vašim zahtjevima, te za Vas izrađujemo kompletnu dokumentaciju koja podrazumijeva uz prijenos vlasništva i vaše useljenje u vidu prebacivanja režijskih troškova na Vaše ime.

Potpis Ugovora o posredovanju je obveza klijenta, neovisno o tomu je li riječ o klasičnom ili ekskluzivnom posredovanju u prodaji/ najmu/ zakupu nekretnina.

Agencijska provizija

– prodaja: 2% + PDV
– najam/ zakup: 1 mjesečna najamnina/ zakupnina +PDV

+385 92 3983 612
info@bal.hr