Novosti

COVID-19 zajam

HAMAG BICRO je omogućio poduzetnicima podizanje zajma u visini do 750.000,00 HRK na razdoblje od 5 godina, sa počekom u trajanju od 1 godine, i kamatnu stopu u visini od

CIJELI TEKST