Projekt izgradnje villa za odmor “UI’s beauties” – Holiday villa construction project “UI’s beauties”

Projekt izgradnje villa za odmor „Ul`s beauties“se sastoji od projekata izgradnje:
1. jednog restoranskog objekta ukupne površine 400,00 M2;
2. dvadeset i tri luksuzne ville ukupne površine 400,00 M2 (prizemlje – 200,00 M2 + 1. kat 200,00 M2).

Izgradnja zgrade restorana, te dvadeset i tri luksuzne ville je predviđena na zemljištu površine 800,00 M2.
Ukupna površina zemljišta građevinske namjene iznosi 15.000,00 M2, a preostalih 12.622,00 M2 je predviđeno za organizaciju sportsko i rekreacijskih sadržaja.

Za izgradnju svake od građevina je nužno ishoditi građevinsku dokumentaciju. Procijenjen iznos projektne dokumentacije koja će se morati izraditi u svrhu dobivanja građevinske dozvole je 40.000,00 EUR. Zasada postoji idejno rješenje. Vlasnik je u mogućnosti ponuditi uslugu nazdora građenja, te uslugu izgradnje koju bi naplatio u iznosu od 700,00 EUR/ M2.

Procijenjeni iznos ulaganja (kupnja zemljišta, izrada projektne dokumentacije i izgradnja): 8.560.000,00 EUR
(891,67 EUR/ M2)
Procijenjen iznos dobiti (prodajna cijena po M2): 10.639.968,00 EUR
(1.108,33 EUR/ M2)

Opis investicije:
Ukupan trošak kupnje zemljšta površine 27.622,00 M2 iznosi 1.800.000,00 EUR tj. 65,17 EUR/ M2.
Procijenjen ukupan trošak izgradnje objekata ukupne površine 9.600,00 M2 iznosi 6.720.000,00 EUR tj. 700,00 EUR/ M2.

Vlasništvo: 1/1

Cijena: 1.800.000,00 EUR

Kontakt: 092 3983 612

U svrhu realizacije suradnje s agencijom nužno je potpisati Ugovor o posredovanju. Iznos agencijske provizije: 2% + PDV.

BAL dizajn j.d.o.o. je licencirana agencija za posredovanju u prometu nekretnina od strane HGK (Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, klasa: UP/I-330-01/20-01/274, urbroj: 526-05-01-01-01/2-20-2).

The project of construction of holiday villas “Ul`s beauties” consists of construction projects:
1. one restaurant facility with a total area of ​​400.00 M2;
2. twenty-three luxury villas with a total area of ​​400.00 M2 (ground floor – 200.00 M2 + 1st floor 200.00 M2).

The construction of a restaurant building and twenty-three luxury villas is planned on a plot of 800.00 M2.
The total area of ​​land for construction purposes is 15,000.00 M2, and the remaining 12,622.00 M2 is intended for the organization of sports and recreational facilities.

For the construction of each of the buildings, it is necessary to obtain construction documentation. The estimated amount of project documentation that will have to be prepared for the purpose of obtaining a building permit is EUR 40,000.00. So far, there is a conceptual solution. The owner is able to offer a construction supervision service, and a construction service that he would charge in the amount of 700.00 EUR / M2.

Estimated amount of investment (purchase of land, preparation of project documentation and construction): 8,560,000.00 EUR
(891.67 EUR / m2)
Estimated amount of profit (selling price per M2): 10,639,968.00 EUR
(1,108.33 EUR / M2)

Investment description:
The total cost of purchasing land of 27,622.00 M2 is 1,800,000.00 EUR, ie 65.17 EUR / M2.
The estimated total cost of construction of the facilities with a total area of ​​9,600.00 M2 is 6,720,000.00 EUR, ie 700.00 EUR / M2.

Ownership: 1/1

Price: 1,800,000.00 EUR

Contact: 092 3983 612

In order to realize cooperation with the agency, it is necessary to sign a mediation agreement. Agency commission amount: 2% + VAT.

BAL design j.d.o.o. is a licensed real estate agency by the Croatian Chamber of Commerce (Decision of the Ministry of Economy and Sustainable Development of the Republic of Croatia, class: UP / I-330-01 / 20-01 / 274, registration number: 526-05-01-01-01 / 2- 20-2).

Cijena: 1.800.000 EUR
Lokacija: Mali Lošinj