Projekt izgradnje Integriranog hotela sa 5 zvjezdica – 5-star Integrated Hotel construction project

Prodaje se građevinsko zemljište površine 23.000,00 M2 s projektom izgradnje integriranog hotela s 5* u mjestu Buje, Kaštel (Istra).
Projekt hotela sastoji se od:
1. glavne zgrade površine 526,00 M2 u kojoj je u prizemlju smješten restoran kapaciteta za 60 osoba, kuhinja, vešeraj, a na katu četiri sobe za turistički najam
2. sedam vila sa 5 zvjezdica sa grijanim bazenom i jacuzzijem čija pojedinačna površina iznosi 390,00 M2 sa smještajnim kapacitetom za 10 osoba.

Nekretnina se prostitre na zemljištu površine 23.000,00 M2, od čega je 12.000,00 M2 građevinske namjene, a preostala površina zemljišta je namijenjena za sportske i rekreacijske sadržaje.

Za predmetno zemljište je ishođena sva građevinska dokumentacija (svaki objekt ima vlastitu građevinsku dozvolu) te je plaćen vodni doprinos.

S obzirom na to da je građevinska dozvola za izgradnju svake vilu pojedinačno i glavnu zgradu Integriranog hotela ishođena, dopunom građevinske dozvole je bitno olakšan rad budućem nositelju projekta jer može raditi izmjenu postojeće građevinske dokumentacije i projekt prilagoditi vlastitim potrebama. Bitno je za naglasiti kako vrijeme ishođenja dopuna građevinske dozvole najčešće podrazumijeva razdoblje od 2 mjeseca, dok proces ishođenja građevinske dozvole za zemljište koje nema građevinsku dozvolu može potrajati čak 3 godine.

Projektom zamišljeno da vile budu izgrađene na zemljištu površine 1.400,00 M2, a glavna zgrada na zemljištu površine 1.700,00 M2.

U neposrednoj blizini se nalaze brojni vinari, restorani i drugi turistički sadržaji, te aerodrom, a mjesto u kojem se nalazi predmetna nekretnina je udaljeno svega 12 km od Umaga i Portoroža , 38 km od Trsta , 86 km od Pule.

Nekretnina je atraktivna zbog cijene, građevinske dokumentacije koja je ishođena, ali i zbog činjenice da prodavatelj može ponuditi izvedbu radova, te osigurati radnu snagu koja bi radila u restoranu i hotelu.
Također, za kupca postoji mogućnost i kupnje tvrtke prodavatelja koja posluje u plusu, nema dugova, te ima u vlasništvu nekretnine vrijednosti cca 10 mil. EUR.

Vlasništvo: 1/1

Cijena: 800.000,00 EUR

Kontakt: 092 3983 612

U svrhu realizacije suradnje s agencijom nužno je potpisati Ugovor o posredovanju. Iznos agencijske provizije: 2% + PDV.

BAL dizajn j.d.o.o. je licencirana agencija za posredovanju u prometu nekretnina od strane HGK (Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, klasa: UP/I-330-01/20-01/274, urbroj: 526-05-01-01-01/2-20-2).

Building land of 23,000.00 M2 for sale with the project of building an integrated 5 * hotel in Buje, Kastel (Istria).
The hotel project consists of:
1. main building of 526.00 M2 in which the ground floor has a restaurant with a capacity of 60 people, kitchen, laundry, and upstairs four rooms for tourist rent
2. seven 5-star villas with heated pool and jacuzzi whose individual area is 390.00 M2 with accommodation capacity for 10 people.

The property is spread over a land area of ​​23,000.00 M2, of which 12,000.00 M2 is for construction purposes, and the remaining land area is intended for sports and recreational facilities.

For the subject land, all construction documentation was obtained (each facility has its own construction permit) and the water contribution was paid.

Since the building permit for the construction of each villa individually and the main building of the Integrated Hotel was obtained, the amendment to the building permit significantly facilitated the work of the future project holder because he can change the existing construction documentation and adapt the project to their own needs. It is important to emphasize that the time of obtaining a building permit supplement usually means a period of 2 months, while the process of obtaining a building permit for land that does not have a building permit can take as much as 3 years.

The project envisages that the villas will be built on a plot of 1,400.00 M2, and the main building on a plot of 1,700.00 M2.

In the immediate vicinity there are numerous wineries, restaurants and other tourist facilities, as well as the airport, and the place where the property is located is only 12 km from Umag and Portorož, 38 km from Trieste, 86 km from Pula.

The property is attractive because of the price, the construction documentation that has been obtained, but also because of the fact that the seller can offer the execution of works, and provide labor that would work in the restaurant and hotel.
Also, for the buyer, there is the possibility of buying a seller’s company that operates in the red, has no debts, and owns real estate worth approximately EUR 10 million.

Ownership: 1/1

Price: 800,000.00 EUR

Contact: 092 3983 612

In order to realize cooperation with the agency, it is necessary to sign a mediation agreement. Agency commission amount: 2% + VAT.

BAL design j.d.o.o. is a licensed real estate agency by the Croatian Chamber of Commerce (Decision of the Ministry of Economy and Sustainable Development of the Republic of Croatia, class: UP / I-330-01 / 20-01 / 274, registration number: 526-05-01-01-01 / 2- 20-2).

 

Cijena: 800.000 EUR
Lokacija: Buje, Kaštel, Istra