Kuća, šuma, građevinska i poljoprivredna zemljišta, Imotski – Studenci

Prodajemo kuću, šumu, građevinska i poljoprivredna zemljišta u Studencima, u Imotskom.
Riječ je o ukupno 12.402,00 M2 od čega kuća ima 22,00 M2.
Lokacijska informacija je u izradi, a vlasnistvo nekretnine je izvanknjižno, no to ne predstavlja problem jer se pravni slijed može dokazati Rješenjem o nasljeđivanju, te Posjedovnim listom.

Cijena: 30,00 EUR/ M2 (375.000,00 EUR)

Za ozbiljnog kupca je moguća korekcija cijene.

Kontakt: 092 3983 612

U svrhu realizacije suradnje s agencijom nužno je potpisati Ugovor o posredovanju. Iznos agencijske provizije: 2% + PDV.

BAL dizajn j.d.o.o. je licencirana agencija za posredovanju u prometu nekretnina od strane HGK (Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, klasa: UP/I-330-01/20-01/274, urbroj: 526-05-01-01-01/2-20-2).

Cijena: 375.000 EUR
Lokacija: Imotski