Dodatne usluge

Građevinske usluge – pronalazimo za Vas efektivnog i efikasnog izvođača građevinskih radova za kojima imate potporu. Cijena usluge ovisi o tipu građevinskih usluga za kojima imate potrebu, te je cijena za svakog klijenta individualna.

Konzultantske usluge – izrada projekata financiranih iz EU fondova, osobito iz fonda za ruralni razvoj, te Fonda za energetsku učinkovitost kroz koje možete dobiti bespovratna sredstva za renovaciju, izgradnju ili unaprjeđenje tehničkih performansi vlastite nekretnine.         

Usluga održavanja/ bookinga nekretnina (property management) – više pogledati na stranici: www.ciscenje-peglanje.com.